Dywedwch wrthym am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a gawsoch

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Bydd eich straeon bywyd go iawn a’ch adborth am ddefnyddio gwasanaethau’r GIG a Gofal Cymdeithasol yn helpu i greu darlun o’r hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio, fel y gallwn helpu llunwyr polisïau a gweithredwyr i wella gwasanaethau.

Ac, oherwydd ein bod yn gorff statudol, mae’n rhaid i holl sefydliadau’r GIG, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector sy’n darparu gofal wrando.

Cymerwch bum munud i rannu eich stori.

Bydd eich straeon bywyd go iawn a’ch adborth am ddefnyddio gwasanaethau’r GIG a Gofal Cymdeithasol yn helpu i greu darlun o’r hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio, fel y gallwn helpu llunwyr polisïau a gweithredwyr i wella gwasanaethau.

Ac, oherwydd ein bod yn gorff statudol, mae’n rhaid i holl sefydliadau’r GIG, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector sy’n darparu gofal wrando.

Cymerwch bum munud i rannu eich stori.

  • Rhannwch eich adborth gyda ni i roi gwybod i ni am eich profiad o wasanaethau iechyd a/neu ofal cymdeithasol, a sut mae gwasanaethau yn dod yn eu blaenau. Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth. Byddwn yn rhannu eich barn â’r GIG, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac eraill i helpu i roi gwybod iddynt am yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn ei ddweud wrthym. Bydd y wybodaeth hon yn caniatáu iddynt weld beth mae pobl yn ei feddwl sy'n gweithio'n dda a chymryd camau i wella gofal lle bo angen - cyn gynted â phosibl.

    Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw a’i defnyddio gennym ni yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd – www.llaiswales.org. Byddem yn eich annog i ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd, ochr yn ochr â’r wybodaeth sydd yn yr arolwg hwn, cyn i chi ddychwelyd eich adborth atom. 

    This form is also available in English.

    Cymerwch yr arolwg
    Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon